Інсталятор:

ЗАВАНТАЖИТИ

Інсталятор для реєстрації ТЗФСП та встановлення програмного забезпечення "Акорд"

Інструкція з встановлення:

Документ містить пошагову інструкцію з встановлення програмного забезпечення "Акорд"

Інструкція з використання:

Документ містить інструкцію щодо викристання програмного забезпечення "Акорд"

Інструкція з викристання функцій відеофіксації:

Документ містить інструкцію активації та викристання функцій відеофіксації у програмному забезпеченні "Акорд"